یکشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1389

برخورد پرنده نگون بخت با هواپیما

 

2.jpg

4.jpg