X
تبلیغات
رایتل
جمعه 28 فروردین‌ماه سال 1388

نخستین بز شبیه‌سازی‌شده ایران به نام "حنا" ساعت 1:30 بامداد 26 فروردین 1388 در پایگاه تحقیقاتی علوم سلولی اصفهان پژوهشکده رویان متولد شد.

438722_orig.jpg

438714_orig.jpg

438712_orig.jpg

 

تولد اولین بز شبیه سازی شده در خاورمیانه توسط پژوهشکده رویان در اصفهان

تولد اولین بز شبیه سازی شده در خاورمیانه توسط پژوهشکده رویان در اصفهان
تولد اولین بز شبیه سازی شده در خاورمیانه توسط پژوهشکده رویان در اصفهان
تولد اولین بز شبیه سازی شده در خاورمیانه توسط پژوهشکده رویان در اصفهان
تولد اولین بز شبیه سازی شده در خاورمیانه توسط پژوهشکده رویان در اصفهان
تولد اولین بز شبیه سازی شده در خاورمیانه توسط پژوهشکده رویان در اصفهان