دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1387

این دیگه خیلی لاوه ، موقع تانگو منصور سرشو می زاره

روی شونه عروس خانم :

index.php?q=aHR0cDovL2kzNS50aW55cGljLmNvbS8xNXgwM3lwLmpwZw%3D%3D


index.php?q=aHR0cDovL2kzNy50aW55cGljLmNvbS8yaDZ6bHczLmpwZw%3D%3D

شهرام شب پره و نسترن ، همسرش :

index.php?q=aHR0cDovL2kzNS50aW55cGljLmNvbS8ydnd4b2l0LmpwZw%3D%3D

شهبال شب پره و همسرش و دخترش :

index.php?q=aHR0cDovL2kzOC50aW55cGljLmNvbS93d2V5ZHouanBn

چپ به راست ، نادر رفیعی و همسرش ، مهدی ذکایی :

index.php?q=aHR0cDovL2kzNi50aW55cGljLmNvbS90YWh1dnIuanBn

مهران صفریان و دوست دخترش که مجری شبکه پن هست :

index.php?q=aHR0cDovL2kzMy50aW55cGljLmNvbS8yZHYzMnU4LmpwZw%3D%3D

مهران توکلی و همسرش :

index.php?q=aHR0cDovL2kzNi50aW55cGljLmNvbS8yMDlsa3d5LmpwZw%3D%3D