جمعه 11 بهمن‌ماه سال 1387
حیوانی که خونش را می خورند