پنج‌شنبه 26 دی‌ماه سال 1387


آموزش چگونگی تا کردن دستمال سفره بر روی میز پذیرایی برای خانوم های عزیز و خوش سلیقه کلوب
به همراه آموزش کامل و تصویر

اینا رو براتون پیدا کردم امیدوارم به کارتون بیاد
http://www.napkinfoldingguide.com http://kitchen.robbiehaf.com/NapkinFolds.html
http://interiordec.about.com/cs/napkinfolding/l/blnapkfold001.htm

http://www.diynetwork.com/diy/le_party_food_decorations/article/0,2041,DIY_14026_2275642,00.html

نمونه ای از انواع تا کردن ها رو که در سایت اول اموزش داده شده است :

.

The Pyramid Napkin Fold
The Arrow Napkin Fold
The Bird Of Paradise Napkin Fold
The Diamond Napkin Fold
The Cone Napkin Fold
The French Napkin Fold
The Bishop's Hat Napkin Fold
The Rosebud Napkin Fold
The Sail Napkin Fold
The Slide Napkin Fold
The Crown Napkin Fold
The Standing Fan Napkin Fold
The Rose Napkin Fold
The Neck Tie Napkin Fold
The Shirt Napkin Fold
The Candle Napkin Fold
The Basic Silverware Puch Fold
The Fancy Silverware Puch Fold
The Diamond Silverware Pouch Napkin Fold
The Silverware Napkin Roll
The Candle Fan Goblet Napkin Fold
The Goblet Fan Napkin Fold
The Fleur de Lys Goblet Napkin Fold
The Lily Goblet Napkin Fold
The Basic Napkin Ring Stuffer
The Napkin Ring Fan Fold
The Twin Candle Napkin Ring Roll