پنج‌شنبه 19 دی‌ماه سال 1387

دست شویی اینجوری ندیده بودم !!!!

من که از دست شویی هم بمیرم اینجا دست شویی نمی کنم !!!!!!!!